loader

התעלומה על רשות המסים ושוק הנדל”ן: לאן נעלמו חצי מיליון דירות מושכרות?

המאמר נכתב ע"י צוות המומחים שלסימפליגו     10/03/2023

רוב מחוסרי הדיור בישראל עדיין מעדיפים לרכוש דירה, אבל מספר השוכרים הולך וגדל משום שיש בשכירות יתרונות: גמישות, ניידות, אין מחויבות למקום מסוים, אפילו כלכלית זה עשוי להיות לאורך זמן נכון יותר מאשר לרכוש דירה.

שוק השכרת הדירות חם כל השנה, אבל בקיץ במיוחד: הקיץ הוא תקופת הנדידה של השוכרים, שמחפשים להתמקם לפני שנת הלימודים של הילדים. אם אתם סטודנטים, רצוי שתמצאו דירה חודשים לפני פתיחת שנת הלימודים, כי אם תחכו לרגע האחרון, מחירי השכירות שתידרשו לשלם יהיו גבוהים יותר.
שוק הדירות השכורות בישראל הולך ומשתכלל, וגם הולך ומתייקר: דמי השכירות לדירה בישראל התייקרו בעשור האחרון בכ-60%, אבל שימו
לב: מחירי הדירות עלו בתקופה זו פי שניים; והחשש הוא ששכר הדירה יעלה בשנים הקרובות יותר מהשינוי במחירי הדירות.

על פי ההערכות, למעלה מ-2.3 מיליון איש גרים בשכירות, יותר מ-30% מהאוכלוסייה. המספרים הולכים ועולים משנה לשנה, כשמול הביקוש לדירות להשכרה, נמצאים המשקיעים. המשקיעים בדירות נהנו מתשואה טובה על הנכס (במיוחד בהינתן האלטרנטיבה – ריבית שקלית נמוכה ואפילו אפסית) לצד השבחה (עליית ערך הנכס). אלא שבהמשך להעלאת מס הרכישה (על דירות נוספות) והטלת מס על דירה שלישית, היקף המשקיעים יורד, וזה דווקא עלול ליצור היצע קטן יותר של דירות להשכרה, ולהביא לעליית מחירי שכר הדירה. שכר דירה זה אולי הנתון החשוב ביותר לשוכרים, אבל זה לא העניין היחיד. צריך לדעת לחפש דירות, לבחור דירות, לדעת איזה חוזה מתאים ועוד. להלן שלבים ודגשים בשכירת דירה: רוב מחוסרי הדיור בישראל עדיין מעדיפים לרכוש דירה, אבל מספר השוכרים הולך וגדל משום שיש בשכירות יתרונות: גמישות, ניידות, אין מחויבות למקום מסוים, אפילו כלכלית זה עשוי להיות לאורך זמן נכון יותר מאשר לרכוש דירה.

שוק השכרת הדירות חם כל השנה, אבל בקיץ במיוחד: הקיץ הוא תקופת הנדידה של השוכרים, שמחפשים להתמקם לפני שנת הלימודים של הילדים. אם אתם סטודנטים, רצוי שתמצאו דירה חודשים לפני פתיחת שנת הלימודים, כי אם תחכו לרגע האחרון, מחירי השכירות שתידרשו לשלם יהיו גבוהים יותר.

מעבר לעמוד הכתבה התעלומה על רשות המסים ושוק הנדל
שכונת כוכב הצפון המתפתחת

רוב מחוסרי הדיור בישראל עדיין מעדיפים לרכוש דירה, אבל מספר השוכרים הולך וגדל משום שיש בשכירות יתרונות: גמישות, ניידות, אין מחויבות למקום מסוים, אפילו כלכלית זה עשוי להיות לאורך זמן נכון יותר מאשר לרכוש דירה.
שוק השכרת הדירות חם כל השנה, אבל בקיץ במיוחד: הקיץ הוא תקופת הנדידה של השוכרים, שמחפשים להתמקם לפני שנת הלימודים של הילדים. אם אתם סטודנטים, רצוי שתמצאו דירה חודשים לפני פתיחת שנת הלימודים, כי אם תחכו לרגע האחרון, מחירי השכירות שתידרשו לשלם יהיו גבוהים יותר.
שוק הדירות השכורות בישראל הולך ומשתכלל, וגם הולך ומתייקר: דמי השכירות לדירה בישראל התייקרו בעשור האחרון בכ-60%, אבל שימו לב: מחירי הדירות עלו בתקופה זו פי שניים; והחשש הוא ששכר הדירה יעלה בשנים הקרובות יותר מהשינוי במחירי הדירות.

על פי ההערכות, למעלה מ-2.3 מיליון איש גרים בשכירות, יותר מ-30% מהאוכלוסייה. המספרים הולכים ועולים משנה לשנה, כשמול הביקוש לדירות להשכרה, נמצאים המשקיעים. המשקיעים בדירות נהנו מתשואה טובה על הנכס (במיוחד בהינתן האלטרנטיבה – ריבית שקלית נמוכה ואפילו אפסית) לצד השבחה (עליית ערך הנכס). אלא שבהמשך להעלאת מס הרכישה (על דירות נוספות) והטלת מס על דירה שלישית, היקף המשקיעים יורד, וזה דווקא עלול ליצור היצע קטן יותר של דירות להשכרה, ולהביא לעליית מחירי שכר הדירה. שכר דירה זה אולי הנתון החשוב ביותר לשוכרים, אבל זה לא העניין היחיד. צריך לדעת לחפש דירות, לבחור דירות, לדעת איזה חוזה מתאים ועוד. להלן שלבים ודגשים.

אני רוצה לדעת איך

סימפליגו עובד?

רוב מחוסרי הדיור בישראל עדיין מעדיפים לרכוש דירה, אבל מספר השוכרים הולך וגדל משום שיש בשכירות יתרונות: גמישות, ניידות, אין מחויבות למקום מסוים, אפילו כלכלית זה עשוי להיות לאורך זמן נכון יותר מאשר לרכוש דירה.
שוק השכרת הדירות חם כל השנה, אבל בקיץ במיוחד: הקיץ הוא תקופת הנדידה של השוכרים, שמחפשים להתמקם לפני שנת הלימודים של הילדים. אם אתם סטודנטים, רצוי שתמצאו דירה חודשים לפני פתיחת שנת הלימודים, כי אם תחכו לרגע האחרון, מחירי השכירות שתידרשו לשלם יהיו גבוהים יותר.
שוק הדירות השכורות בישראל הולך ומשתכלל, וגם הולך ומתייקר: דמי השכירות לדירה בישראל התייקרו בעשור האחרון בכ-60%, אבל שימו לב: מחירי הדירות עלו בתקופה זו פי שניים; והחשש הוא ששכר הדירה יעלה בשנים הקרובות יותר מהשינוי במחירי הדירות.

על פי ההערכות, למעלה מ-2.3 מיליון איש גרים בשכירות, יותר מ-30% מהאוכלוסייה. המספרים הולכים ועולים משנה לשנה, כשמול הביקוש לדירות להשכרה, נמצאים המשקיעים. המשקיעים בדירות נהנו מתשואה טובה על הנכס (במיוחד בהינתן האלטרנטיבה – ריבית שקלית נמוכה ואפילו אפסית) לצד השבחה (עליית ערך הנכס). אלא שבהמשך להעלאת מס הרכישה (על דירות נוספות) והטלת מס על דירה שלישית, היקף המשקיעים יורד, וזה דווקא עלול ליצור היצע קטן יותר של דירות להשכרה, ולהביא לעליית מחירי שכר הדירה. שכר דירה זה אולי הנתון החשוב ביותר לשוכרים, אבל זה לא העניין היחיד. צריך לדעת לחפש דירות, לבחור דירות, לדעת איזה חוזה מתאים ועוד.

ערבות אחת שני מנצחים!

מקסימום ביטחון לבעל הנכס,
מינימום עלויות לשוכר.

רוצים שגם בעל הדירה
יכיר אותנו? שלחו לו קישור

שאלות ותשובות

האם ניתן לקבל ערבות לדירת שותפים?

ניתן לבדוק זכאות לקבלת ערבות גם אם עדיין לא חתמתם על חוזה, בהמשך אם תרצו לקבל את הערבות מ-Simpligo תוכלו
להשלים את התהליך בצורה מקוצרת

מהי ערבות בנקאית?

ניתן לבדוק זכאות לקבלת ערבות גם אם עדיין לא חתמתם על חוזה, בהמשך אם תרצו לקבל את הערבות מ-Simpligo תוכלו
להשלים את התהליך בצורה מקוצרת

עדיין לא מצאתי דירה, איך אדע אם אני יכול לקבל ערבות?

ניתן לבדוק זכאות לקבלת ערבות גם אם עדיין לא חתמתם על חוזה, בהמשך אם תרצו לקבל את הערבות מ-Simpligo תוכלו
להשלים את התהליך בצורה מקוצרת

האם קבלת הערבות כרוכה בעמלות או בתשלומים קבועים?

ניתן לבדוק זכאות לקבלת ערבות גם אם עדיין לא חתמתם על חוזה, בהמשך אם תרצו לקבל את הערבות מ-Simpligo תוכלו
להשלים את התהליך בצורה מקוצרת

במידה ונדרש להפעיל את הערבות, מי משלם?

ניתן לבדוק זכאות לקבלת ערבות גם אם עדיין לא חתמתם על חוזה, בהמשך אם תרצו לקבל את הערבות מ-Simpligo תוכלו
להשלים את התהליך בצורה מקוצרת

תוך כמה זמן אקבל את הכסף לאחר מימוש הערבות?

ניתן לבדוק זכאות לקבלת ערבות גם אם עדיין לא חתמתם על חוזה, בהמשך אם תרצו לקבל את הערבות מ-Simpligo תוכלו
להשלים את התהליך בצורה מקוצרת