loader
מיד מתחילים!
shuttle

מזינים פרטים
אישיים

shuttle

ממלאים את
פרטי הנכס

shuttle

מקבלים אישור
למתן הערבות

shuttle

תאמינו או לא.. סיימנו!
הערבות בדרך אליך ולבעל/ת הדירה

לפני שמתחילים, וודאו שיש לכם:
open-lock

שתי תעודות מזהות infoicon

ת.ז/רישיון נהיגה/דרכון ישראלי
open-lock

פרטי המשכיר/ה

שם, ת.ז
open-lock

חוזה שכירות

גם אם עדיין לא חתמתם זה בסדר...
דרך אגב... גם עדיין לא מצאתם דירה, ניתן לבדוק זכאות לקבלת ערבות

כמה ערבות סימפליגו עולה לי

השלימו את הפרטים הבאים
שדה נדרש
שדה נדרש
אנא הכנס את שמך בעברית
שדה נדרש
אנא הכנס את שמך בעברית
שדה נדרש
נא להזין מספר נייד חוקי
לאיזו מטרה תצטרכו את הערבות?
 • one check-mark

  פרטים אישיים

 • two two check-mark

  פרטי הנכס

 • three three check-mark

  בדיקת זכאות

 • four

  קבלת ערבות

בתור התחלה, בואו נכיר

אנא השלימו את הפרטים הבאים
שדה נדרש
אנא הכנס את שמך בעברית
שדה נדרש
אנא הכנס את שמך בעברית
שדה נדרש
נא להזין מספר נייד חוקי
שדה נדרש
נא להזין אימייל חוקי
loading icon

שלחנו קוד אימות למספר

אנא הזינו את קוד האימות
לא קיבלתי, שלחו שוב
loading icon
כבר ממשיכים...
loading icon
איזה כיף אפשר להמשיך!

זיהוי ואימות

כדי לבדוק את זכאותך לקבלת הערבות אנחנו צריכים מספר פרטים מזהים
נא אשר את הפרטים המזהים
שדה נדרש
נא להזין מזהה חוקי
שדה נדרש
נא מלאו את עיסוקכם הנוכחי:
שדה נדרש
שדה נדרש
נא לצרף 2 תעודות זהות
פרטי הנכס המושכר
עכשיו כשהכרנו, נרצה לדעת כמה פרטים על הדירה או הבית...
עכשיו כשהכרנו, נרצה לדעת כמה פרטים על הדירה שאתם עומדים לשכור
אנא הזינו את כתובת הנכס:
אנא אשרו את כתובת הנכס
שדה נדרש
שדה נדרש
שדה נדרש
שדה נדרש
שדה נדרש
אנא הזינו את פרטי בעל/ת הדירה
שדה נדרש
שדה נדרש
נא להזין מזהה חוקי
שדה נדרש
נא להזין מספר נייד חוקי

* שדה זה אינו חובה

שדה נדרש
נא להזין אימייל חוקי
יש למלא פרטי בעל דירה או חברת ניהול
סכום ותקופת הערבות
עוד כמה פרטים ומסיימים...
אנא מלאו את סכום ותקופת הערבות כפי שמופיע בחוזה השכירות
שדה נדרש
שינו את המספר לפחות מ49,000
calender
שדה נדרש
calender
שדה נדרש
calender
שדה נדרש
נא לצרף הסכם או טיוטת שכירות
הרשאה לבדיקת נתוני אשראי והסכם העמדת ערבות
על מנת שנוכל לאשר את מתן הערבות אנא קראו וחתמו על הטפסים הבאים
הרשאה לבדיקת נתוני אשראי
על מנת שנוכל לאשר את מתן הזכאות לערבות סימפליגו אנא קראו וחתמו על הטופס הבא.
הסכם העמדת ערבות
על מנת שנוכל להנפיק את הערבות אנא קראו וחתמו על הטופס הבא
calender
שדה נדרש
נא להסכים לכל התנאים & חתום את חתימתך!
זיהוי אחרון
רגע לפני הבדיקה, אנו מחויבים לאמת את זהותך כדי שנציג את המידע לעינייך בלבד
יש להזין פרטי כרטיס אשראי הרשום על שמך - הוא לא יחוייב, רק נוודא את זהותך
איזה כיף! עוד צעד אחד והערבות אצלכם
שדה נדרש
שם חובה
שדה נדרש
שדה נדרש
מספר כרטיס אשראי נדרש
לא חוקי מספר כרטיס אשראי
שדה נדרש
חודש נדרש
שדה נדרש
שנה נדרש
שדה נדרש
CVV נדרש
לא חוקי CVV
CVV נדרש
בדיקת הזכאות לערבות

האלגוריתם החכם שלנו בודק את הנתונים שהתקבלו, בעוד כמה רגעים תתקבל תשובה

loading icon
בדיקת הזכאות לערבות

קבלת ערבות סימפליגו מבוססת על אלגוריתם חכם שמעריך את רמת הסיכון
ויכולת ההחזר בהתאם לנתונים שהתקבלו, בעוד כמה רגעים תתקבל תשובה

להתחיל מחדש
confetti